Họ nói rằng sẽ khôi phục lại chính sách cho vay tín dụng của ngân hàng thương mại.

Chính phủ đã bước vào giai đoạn thắt chặt các khoản vay tín dụng của các ngân hàng thương mại như một giải pháp cho vay nợ, vay lãi suất. Khi không thể đáp ứng được nhu cầu vượt quá mức, một số người muốn vay tiền từ các công ty bảo hiểm Tháng 1 năm 2021 sắp sửa khôi phục lại chính sách cho vay tín dụng của ngân hàng thương mại. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc nối lại các khoản vay tín dụng của các ngân hàng thương mại và các sản phẩm cho vay tín dụng của các ngân hàng.

Tiếp tục cho vay tín dụng ngân hàng thương mại

Cuối năm nay, các ngân hàng thương mại không thể bán các khoản vay mới do áp lực của cơ quan tài chính để quản lý tổng lượng cho vay hộ gia đình dự định sẽ tiếp tục cho vay với vị trí dẫn đầu vào ngày 4 tháng 1 năm sau. Việc chế độ cho vay tín dụng đã được thực hiện tạm thời vào cuối năm nay nên viẹi đây sẽ đượi thời nên viẹi đây. Ngoài ra, chúng tôi đã bắt đầu bán các khoản vay bất động sản như cho vay thế chấp nhà ở, loại như sau.

Tiếp tục cho vay tín dụng loại ngân hàng thương mại

1. Ngân hàng Shinhan
– vay tín dụng khác ngoài cho người lao động thoải mái

2. KB Kookmin Bank
– khoản vay hộ gia đình mới trên 20 triệu won

3. Woori Bank
– Tiền cho nhân viên công sở WON của chúng ta

4. NH Nonghyup Bank
– Áp dụng lãi suất ưu đãi cho vay hộ gia đình tại các điểm kinh doanh

5. Kakao Bank
– Tín dụng tín dụng của nhân viên văn phòng bị trừ

Ngân hàng Shinhan [Gợi ý nhân viên văn phòng]

Ngân hàng Shinhan đã 폰테크 ngăn chặn việc sử dụng các khoản vay tín dụng từ ngày 15 tháng này, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về “lòng cho vay nhân viên văn phòng” sắp được mở lại. Đây là sản phẩm có lợi ích về lãi suất và giới hạn đối với người lao động đang làm việc tại công ty do chúng tôi chỉ định.

KB Kookmin Bank [ KB Star Credit Loan]

Ngân hàng Kookmin cũng đã cùng nhau nối lại các khoản vay tín dụng của các ngân hàng thương mại, từ ngày 22 trở đi sẽ có quy định ngăn chặn các khoản vay tín dụng vượt quá 20 triệu won và tất cả các sản phẩm tín dụng sẽ được sử dụng vào đầu năm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các khoản vay tín dụng KB Star có thể nhận được bằng cách nộp hồ sơ đơn giản cho các khách hàng của ngân hàng Kookmin và nhân viên văn phòng.

Ngân hàng Woori

Ngân hàng Woori WON của chúng tôi đã quyết định áp dụng tiêu chuẩn áp dụng tối đa 100 triệu won cho người có thu nhập cao cùng với việc mở lại bán hàng. Nó có đặc trưng là bạn có thể nhận được một cách đơn giản và nhanh chóng mà không cần nộp tài liệu riêng.

Ngân hàng Hợp tác xã Nông nghiệp và Ngân hàng Kakao

Ngoài ra, các hoạt động của Ngân hàng Hợp tác Nông nghiệp và Ngân hàng Kakao cũng được chú ý. Khi các ngân hàng thương mại mở lại các khoản vay tín dụng, các ngân hàng nông nghiệp dự kiến sẽ áp dụng lãi suất ưu đãi của các khoản vay thế chấp là 0,4% và sẽ áp dụng tối đa 1,25% đối với các khoản vay tín dụng.

Ngân hàng Kakao cũng bắt đầu bán lại các khoản vay tín dụng âm từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tôi không nghĩ rằng sẽ có sự thay đổi lớn so với các ngân hàng khác như tôi đã nói trước đó, nhưng sự chuyển động toàn diện của giới tài chính đang được chú ý.

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다