Chúng ta hãy chia sẻ một cách để làm cho công nghệ tăng lên.

Gần đây, không có ai không phải là cổ đông của Samsung Electronics.

Đó là một chủ đề nóng. Tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp,

Tôi đã làm. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ đi lên như thế này,

Tôi nghĩ rằng tôi đã cố gắng nhiều hơn.

Nếu không có thông tin, bạn sẽ có được niềm vui nhỏ bé này.

Tôi không nghĩ là tôi có thể!

Tôi có thể có được rất nhiều thông tin mới ở đây và ở đó.

Tôi nghĩ rằng đó là vì tôi đang học tập đều đặn.

Nếu bạn không cần phải học tập khi bạn làm cổ phiếu,

Tôi không nghĩ rằng có một chút khó khăn để thành công.

Khi tôi học về công nghệ và nỗ lực của mình, tôi đã có thể đạt được kết quả.

Nếu bạn may mắn ở đó, bạn sẽ có được điều kiện tốt nhất.

Tôi đã có thể phân tích thông tin và sự kiện mới

Tôi nghĩ rằng tôi có thể kiếm được lợi nhuận cao nếu tôi thâm nhập.

Cho dù bạn nổi tiếng đến đâu, bạn có thể thấy

Khi tôi biết tất cả mọi thứ, tôi nghĩ rằng nó không có ý nghĩa gì cả.

Ngay khi bạn đã tăng, bạn có thể có được một số tiền lớn.

Nếu lợi nhuận thấp, bạn không thể nói rằng bạn đã thành công.

Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao tôi không thể làm điều đó

Tôi nghĩ rằng một người có thông tin nhanh sẽ giành chiến thắng.

Tôi đang nghĩ!

Tôi đang học tập tài 폰테크 chính trên YouTube.

Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người có rất nhiều người trong những ngày này,

Có rất nhiều kênh theo loại, và tôi đã làm điều đó,

Tôi đang cầu xin nhóm đầu tư bất thường của Lee Sang-woo!

Tôi có rất nhiều tin tốt, vì vậy đôi khi tôi có một cuộc hẹn

Tôi đã bỏ lỡ hội trường thành phố và hối hận vào ngày hôm sau.

Giống như Samsung Electronics, chúng tôi đã thông báo cho bạn rất nhiều cổ phiếu lớn.

Tôi sẽ cho bạn một cái gì đó, nhưng tôi sẽ đi đâu đó để có được thông tin mật ong này.

Tôi có thể … Tôi thực sự đã làm một nghiên cứu tài chính trên YouTube.

Tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn tốt!

Đó là một phương tiện thực sự thân thiện với chúng tôi.

Thật là thuận tiện khi có thể có được thông tin ở đây.

Tôi nghĩ đó là thế giới.

Ngoài ra, các cổ phiếu được đề nghị bởi các nhóm đầu tư bất thường,

Các bài giảng của các nhà phân tích thực sự là một sự khác biệt về chất lượng.

Tôi đã nhìn thấy nó trong một thời gian dài.

Tôi ngạc nhiên khi chất lượng của nó quá tốt để được miễn phí.

Bạn làm điều đó! Bạn thực sự có thể sử dụng nó để giúp đỡ

Đó là một lớp học tuyệt vời để chỉ có thể làm các nghiên cứu về công nghệ.

trở thành một nhà đầu tư cá nhân có trách nhiệm

Tôi nghĩ rằng đó là công việc. Tất nhiên, bạn đã học được nhiều hơn về công nghệ của riêng bạn.

Cố gắng của riêng bạn là cách duy nhất để thành công,

Tùy thuộc vào cách bạn học về công nghệ,

Tất nhiên là khác nhau, phải không? Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ,

Tôi nghĩ rằng có một cách xa hơn để đi trước!

Mỗi lần tôi có thời gian, tôi sẽ có một nhóm đầu tư trên kênh YouTube

Học tập tốt về công nghệ để xem và xem

Tôi nghĩ đó là một cách! Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có được một số học sinh

Một cơ hội để tiếp cận cổ phiếu một cách thú vị,

Tôi học kiếm tiền, vì vậy tôi phải làm điều này!

Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ trở thành cổ đông Samsung Electronics thứ hai.

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다